eng
« Uudised

Automaatne tõlketeenus TerraLexicon

Regio ja Karšu izdevniecība Jāņa sēta
Pressiteade    18.12.2019       

Kaks Baltimaade suurimat kaardikirjastust – Regio OÜ Eestist ja Karšu izdevniecība Jāņa sēta Lätist – alustasid koostööd automaatse tõlketeenuse TerraLexicon loomiseks. TerraLexiconi abil saab kaardil olevaid kohanimesid tõlkida paljudesse keeltesse otse kujundusfailis. Lisaks kohanimedele saab TerraLexiconiga tõlkida ka kõiki muid nimesid: isikunimesid, liiginimesid, keemilisi elemente jne.  

Praegu kasutuses olevad masintõlke programmid on täpsed eelkõige suurema kõnelejaskonnaga keelte tõlkimisel. Euroopa Liit koosneb aga 24 ametlikust keelest ja kuna nii Regio kui ka Jāņa sēta tegutsevad eelkõige nn väikeste keelte piirkonnas, siis mõjutavad keeletõkked üsna tugevalt meie tegevust ja ka ekspordipotentsiaali. Olemasolevate tõlkeprogrammide kasutamisel geograafiliste nimede tõlkimiseks kaasneb palju nö käsitööd. Uue automaatse tõlkeprogrammi loomise eesmärk on märkimisväärselt kokku hoida tõlkimisele kuluvat aega ja vähendada seega ka tõlkekulusid. Kuna mõlema kaardiettevõtte ühine huvi on sellele probleemile lahenduse leidmine, siis pandigi seljad kokku ja hakati ühiselt uut  tõlkelahendust looma.  

„Sellise automatiseeritud tõlkelahenduse järele oleme me aastaid puudust tundnud ning uue tõlkeprogrammi valmimine avaldab kindlasti positiivset mõju ka meie ekspordipotentsiaalile,“ ütleb Leida Lepik, Regio OÜ tegevjuht.  

Kuna veebipõhisest tõlkeprogrammist võiks abi olla ka teistele ettevõtetele ja asutustele, kellel on oma töös vaja tõlkida suurel hulgal nimesid otse vektorfailides (nt seinakaartidel, joonistel või kaartidel raamatutes, plakatitel jm), siis on üks meie eesmärke pakkuda loodavat tõlketeenust ka teistele piirkonna ettevõtetele. Selle eesmärgi saavutamiseks on läbi viidud turu-uuring, et mõista paremini programmi potentsiaalsete kasutajate vajadusi. Turu-uuringuid alustati Frankfurdi raamatumessil oktoobris 2019, kus mõlemad koostööpartnerid ühiselt osalesid, samuti viidi uuring läbi nii Eestis kui ka Lätis.  

Piiriülesel koostööl on sellise uue lahenduse väljatöötamisel mitmeid eeliseid. Olulisimad neist on kulude jagamine ning mõlema ettevõtte kogemuste, teadmiste ja ressursside kasutamise võimalus. Mareks Kilups, Jāņa sēta geoinformaatika osakonna ja IT üksuse juht lisab: „See mahukas ühisprojekt tugevdab kindlasti mõlema kaardiettevõtte läbilöögivõimet rahvusvahelisel kaarditoodete turul.“  

Projekti elluviimise järgmiste etappide hulka kuuluvad automatiseeritud tõlkelahenduse platvormi tehnoloogiline arendamine, samuti sellega kaasnevate API- ja veebiliideste loomine.  

Projekti “Geoname translator for maps” (Est-Lat112) toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ning see viiakse ellu Eesti-Läti (EST-LAT) piiriülese koostöö programmi temaatilise eesmärgi „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime suurendamine“ prioriteetse suuna „Aktiivne ja atraktiivne ärikeskkond“ raames. Projekt algas 2019. aasta septembris ja lõpeb 2021. aasta märtsis.