eng

Geoinfo

Geoinfo

Tel: 731 0122
kaardid@regio.ee


Geoinfo ja andmebaasid

Regio ruumiandmete töötlemise kompetentsi erilisus tuleneb:

  • pikaajalisest kogemusest (aastast 1991) ruumiandmete töötlemises ja andmebaaside haldamises, mille käigus on parendatud ja optimeeritud tehnoloogiaid ning tööprotsesse
  • oskusest ruumiandmeid koguda, hallata ja ette valmistada väga laia spektriga tarbijaskonnale – kartograafia, veebikaardi lahendused, mobiilindus, logistika, planeerimine, optimeerimine
  • täislahenduste pakkumisest– ruumiandmete töötlemine ja kaartide kujundamine käivad käsikäes

Regio on kogunud Eesti ala kohta digitaalseid ruumiandmeid juba üle 25 aasta. Nüüdseks hallatakse kogu Baltikumi hõlmavat andmebaasi.

Regio ruumiandmete andmebaas on:

  • mahukas, pidevalt uuenev ning ühtlase kvaliteediga Eesti ruumiandmebaas
  • mitmekülgne ruumiandmete andmebaas Baltikumi ala kohta

Regio andmebaasi iseloomustab eelkõige atribuutide rohkus ning andmete kvaliteet. Erilist tähelepanu on pööratud andmete ajakohasuse hoidmisele, võimalusele sooritada andmetega erinevaid päringuid, analüüsida ruumi ning andmeid ruumis.

Andmete uuendamine ja ajakohasena hoidmine saavutatakse koostöös riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, info kogumisega välitöödelt ja võrdlusest ortofotodega.