eng

Paindlik arendusprotsess

Agiilne arendus

Mõisted agile, Scrum ja lean ei ole Regios võõrad. Meie kogemustega arendajad ning projektijuhid kasutavad neid metoodikaid igapäevaselt, tagamaks tõhusa ning takistusteta lähenemise tarkvara arendusele. Kogu arendusprotsess Regios põhineb ühe või kahe nädala pikkustel tsüklilistel intervallidel, ehk sprintidel, mille jooksul pühendub arendusmeeskond just nende featuuride arendamisele, mis rakenduse kasutajatele kõige suuremat väärtust loovad.

Väärtuspõhine lähenemine

Oskus märgata lõppkasutajale olulist väärtust seal, kus teised näevad pelgalt toote spetsifikatsioone ning funktsionaalsuste loetelu, teeb Regio arendusprotsessi palju paindlikumaks ning muudatustele vastuvõtlikumaks. Arenduse prioriteete seades lähtume ikka ja alati lõppkasutajale osaks saavast kasust ning taoliselt arendades on võimalik kasutamisvalmis rakendus laiema publiku ette tuua juba märksa varem kui algselt plaanitud. Samuti võimaldab agiilne lähenemine valutumalt erinevaid lahendusi katsetada – tänapäeva muutuvas maailmas on valmisolek muuta ja muutuda hindamatu väärtusega ning Regio teab seda.

Suurem läbipaistvus

Agiilsete arendusmetoodikate eeliseks on suurem läbipaistvus kõigile osapooltele ning sellest tulenevalt oleme valmis tehtud tööd iga sprindi lõppedes kliendile demonstreerima ning tagasisidet kuulama.