www.regio.ee
Vektorkaardid

Erki Kokkota
müügijuht
738 7303, 738 7300
regio-at-regio.ee


Vektorkaartide all peame silmas digitaalset väljavõtet Regio andmebaasist. Tavaliselt kasutatakse vektorandmeid kahel otstarbel:

  1. Vektorandmete kasutamine infosüsteemis analüüsi vms alusmaterjalina. Sellisel juhul edastab Regio andmed kliendile sobivas failivormingus (tavaliselt .mif.tab, .shape või .dgn laiendiga failid) ja koordinaatsüsteemis (tavaliselt L-Est 92, WGS 84 või Mercator WGS) ja kokku lepitakse täpsed kasutustingimused (litsents). Selliste andmete kasutamine nõuab reeglina mingi geoinfosüsteemi (GIS), näiteks MapInfo Professional, ArcView, MicroStation, AutoCAD, Oracle Spatial vms. tarkvara olemasolu. Vastava tarkvara saab samuti osta Regiost
  2. Kaardifailid kliendile edasiseks kujundamiseks (tavaliselt .ai või .cdr laiendiga failid). Nt juhul, kui klient soovib erikujundusega kaarti oma kodulehel, kus kujunduse loob täies ulatuses kodulehe haldaja.