www.regio.ee
Teenused
Kaardid tellimisel: lisaks valmistoodetele pakub Regio kaarte, mida tuleb kohandada või luua algusest peale, pidades silmas kliendi spetsiifikat, kaardi kasutusotstarvet jmt. Regio valmistab tellimisel nii paber- kui digitaalkaarte.

Ruumiandmete töötlemine ja analüüs.