www.regio.ee
Regio integreeritud veebikaart

Regio integreeritud veebikaart

1. Lühiülevaade

Regio integreeritud ehk embedded veebikaart (edaspidi "kaart") võimaldab näidata iframe sees flash tehnoloogial põhinevat Regio kaardikomponenti koos aluskaardiga.

1.1 Ühilduvus

Kaart on ühilduv enamuse tänapäevaste brauseritega. Testitud järgmiste brauseritega: IE6, IE7, IE8, Firefox 3.5, Google Chrome, Opera 10, Safari 4 ja uuem ning töötab enamlevinud operatsioonisüsteemidega.

2. Integreerimine

Iframe tagi sees on kaks parameetrit, millega saab kaarti kohandada vastavalt vajadustele.

2.1 Parameetrid

src

Seadistatakse aluskaarti ning sellel olevat objekti.

Seadistamisel on võimalik kasutada alljärgnevaid parameetreid. Kõik parameetrid on valikulised. Kui pole valitud symbol parameetrit, ei kasutata ka text ega color parameetreid.

 • n – L-EST koordinaatsüsteemis y-koordinaat. Koordinaatide määramisest on räägitud rohkem lisas 4.1. Näide: n=6473323
 • e – L-EST koordinaatsüsteemis x-koordinaat. Koordinaatide määramisest on räägitud rohkem lisas 4.1. Näide: e=658922 Koordinaadid saab kopeerida näiteks http://regio.delfi.ee kaardilt.
 • zoom – Suurendusaste (2-12). Näide: zoom=7
 • symbol – Kaardil oleva objekti sümbol. Nimekirja võimalikest sümbolitest leiab: https://pump.reach-u.com/regiomap/symbols/ Näide: symbol=golf
 • text – Kaardiloleva objekti vihje. Näide: text=Regio
 • color – Kaardiloleva objekti värv HEX RGB formaadis. Näide: color=006E3F

Kõik src parameetrid tuleb eraldada märgiga &.

width

 • Kaardikomponendi laius. Näide: width=“540“

height

 • Kaardikomponendi kõrgus. Näide: height=“360“

2.2 Näide

<iframe src="https://pump.reach-u.com/kaart/?bookmark=b4596f981d5950457045433fbee075d8&embed=true&language=et" frameborder="0" style="width: 720px; height: 320px; border: none;">

Käesoleva näite tulemus on järgmine:

3. Litsentsitingimused

Kaardi kasutamine on tasuta ja selleks pole vaja sõlmida litsentsilepingut tingimustel, et:

 • kasutaja integreerib kaardi omal vastutusel ja kasutaja ei esita Regiole pretensioone ei tarkvara ega teenuse kvaliteedi osas;
 • kaardi kasutamisel kasutatakse vaid eelpool punktis 2.2 kirjeldatud funktsioone;
 • kaarti kasutatakse mitte-ärilistel eesmärkidel. Lubatud on ettevõtte asukoha kuvamine kodulehel;
 • kaardi kasutamisel ei põhjustata Regio serverile päringute mahust tulenevalt koormust. Regiol on õigus selliste kasutajate ligipääs teenusele sulgeda;
 • Regiol on õigus muuta teenuse funktsionaalsust ja kasutatavaid andmeid oma äranägemise järgi.

Juhul kui on soov laiendada teenuse funktsionaalsuse nimistut, kasutada teenust äri-lahenduses või vajadused erinevad eelpool kirjeldatust misiganes muul viisil, palume lahkesti meiega kontakteeruda tel: 661 3144 või hanna.maran@regio.ee.