Kontuurkaardid  


Mirjam Parmasto
kaardilahenduste osakond
Tel 731 0122
hulgi-at-regio.ee


Tulime vastu geograafia õpetajate palvele ja tegime võimalikuks kontuurkaartide tasuta trükkimise. Selleks tuleb leida allpool olevast loetelust vajalik kontuurkaart, avada fail ja trükkida oma printerisse. Juhul kui soovite A3 kaarte trükkida A4 printeris, siis soovitame kasutada "Fit to Printer Margins", "Fit to Page" vms käsku, mis automaatselt enne kaardi trükkimist vähendab selle A4 formaati.

NB! Eesti haldusjaotuse kaart kajastab haldusjaotust enne haldusreformi.

Kaarte võib kasutada Creative Commons litsentsi alusel: (cc) Regio 2004 Mõned õigused reserveeritud http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Lühidalt tähendab see, et kaartide levitamisel peab jälgima:
1) et trükitud kaardil oleks alles viide autorile, s.t Regiole;
2) et kaarte ei tohi kasutada kommertseesmärkidel, s.t müüa;
3) et kui kaarte muudetakse, modifitseeritakse või tehakse nende alusel uus
töö, siis võib seda levitada vaid samasugustel litsentsitingimustel nagu need, millega nad jagati. Ehk siis: peab jälgima, et alles jääks viide Regiole kui autorile, ja kaarte ei või kasutada kommertseesmärkidel.


Failid
Aafrika füüsiline (A4)
Aafrika riigid (A4)
Aasia füüsiline (A4)
Aasia riigid (A4)
Austraalia ja Okeaania (A4)
Austraalia ja Uus-Meremaa (A4)
Balti riigid (A4)
Eesti füüsiline (A4)
Eesti halduskaart. Maakondade piirid ja linnad (A4)
Eesti füüsiline. Rahvuspargid ja looduskaitsealad (A4)
Eesti füüsiline. Maastikuline liigestus (A4)
Euroopa riigid (A4)
Euraasia füüsiline (A3)
Lõuna-Ameerika füüsiline (A4)
Lõuna-Ameerika riigid (A4)
Maailma füüsiline (A3)
Maailma kliimavöötmed (A3)
Põhja-Euroopa (A4)
Maailma riigid (A3)
Maailma loodusvööndid (A3)
Põhja-Ameerika füüsiline (A4)
Põhja-Ameerika riigid (A4)
Arktika ja Antarktika (A4)