www.regio.ee
Kontuurkaardid


Mirjam Parmasto
kaardilahenduste osakond
738 7300
hulgi-at-regio.ee


Tulime vastu geograafia õpetajate palvele ja tegime võimalikuks kontuurkaartide tasuta trükkimise. Selleks tuleb leida allpool olevast loetelust omale vajalik kontuurkaart, avada fail ja trükkida oma printerisse. Juhul kui soovite A3 kaarte trükkida A4 printeris, siis soovitame kasutada "Fit to Printer Margins", "Fit to Page" vms käsku, mis automaatselt enne kaardi trükkimist vähendab ta A4 formaati.

Kaarte võib kasutada Creative Commons litsentsi alusel: (cc) Regio 2004 Mõned õigused reserveeritud
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Lühidalt tähendab see seda, et kaartide levitamisel peab jälgima:
1) et trükitud kaardil oleks alles viide autorile s.t Regiole
2) et kaarte ei 
tohi kasutada kommertseesmärkidel s.t müüa
3) et kui kaarte muudetakse, modifitseeritakse või tehakse uus
töö nende alusel, siis võib seda levitada vaid samasugustel litsentsitingimustel kui need millega nad jagati - ehk peab jälgima, et jääks alles viide Regiole kui autorile ja neid ei või kasutada kommertseesmärkidel.


Failid
Aafrika füüsiline (A4)
Aafrika riigid (A4)
Aasia füüsiline (A4)
Aasia riigid (A4)
Austraalia ja Okeaania (A4)
Austraalia ja Uus-Meremaa (A4)
Balti riigid (A4)
Eesti füüsiline (A4)
Eesti halduskaart. Maakondade piirid ja linnad (A4)
Eesti füüsiline. Rahvuspargid ja looduskaitsealad (A4)
Eesti füüsiline. Maastikuline liigestus (A4)
Euroopa riigid (A4)
Euraasia füüsiline (A3)
Lõuna-Ameerika füüsiline (A4)
Lõuna-Ameerika riigid (A4)
Maailma füüsiline (A3)
Maailma kliimavöötmed (A3)
Põhja-Euroopa (A4)
Maailma riigid (A3)
Maailma loodusvööndid (A3)
Põhja-Ameerika füüsiline (A4)
Põhja-Ameerika riigid (A4)
Arktika ja Antarktika (A4)